SPMRM | Ministry of Rural Development | GOI
No. of works not started
No. of works not started
View all
Sl.No State Name No. of Works not started
MEGHALAYA 56
DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 31
HARYANA 197
NAGALAND 1
MADHYA PRADESH 325
JHARKHAND 703
MAHARASHTRA 1350
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 18
MANIPUR 45
CHHATTISGARH 703
RAJASTHAN 192
GUJARAT 34
LADAKH 2
MIZORAM 1
LAKSHADWEEP 2
PUDUCHERRY 6
JAMMU AND KASHMIR 21
KERALA 594
UTTARAKHAND 109
TRIPURA 7
HIMACHAL PRADESH 934
TELANGANA 687
ASSAM 63
BIHAR 656
ARUNACHAL PRADESH 41
PUNJAB 109
KARNATAKA 58
UTTAR PRADESH 89
ANDHRA PRADESH 120
GOA 16
TAMIL NADU 9
ODISHA 322
Total 7501