Geo Taged Work Details
WORK CODE W-248-16-223-11105 WORK NAME PLANTATION WORKS OF 100 PLANTS IN EACH GP STATE UTTAR PRADESH
CLUSTER DHAURHARA COMPONENT ENVIRONMENT SUBCOMPONENT PLANTATION FOR ENVIRONMENTAL PURPOSE
GP BELA,  PIYARI,  DHAURHARA,  GARTHAULI,  AJAV,  PALKAHA,  DUDUA,  BARTHARA KHURD,  SHRIKANTHPUR,  BHAGWAN PUR,  AJAGARA,  UGAPUR,