Geo Taged Work Details
WORK CODE W-334-5-53-1023 WORK NAME INSTALLATION OF SOLAR STREET LIGHT STATE TRIPURA
CLUSTER HRISHYAMUKH COMPONENT VILLAGE STREET LIGHTS AND ELECTRIFICATION SUBCOMPONENT INSTALLATION OF SOLAR/LED/MAST LIGHTS ON STREETS
GP ABHOYNAGAR,  BASPADUA,  DEBIPUR,  HARIPUR,  HRISHYAMUKH,  KRISHNANAGAR,  MANIRAMPUR,  MATAI,  NORTH SONAICHARI,  RATANPUR,  SARASHIMA,  SOUTH SONAICHARI,  TEKA RF,  TEKKA TULSI RF,  TUIGA MARI,