Geo Taged Work Details
WORK CODE W-87-7-70-3774 WORK NAME PASSENGER SHED AT EACH CLUSTER VILLAGE STATE TRIPURA
CLUSTER NIRBHOYPUR COMPONENT PUBLIC TRANSPORT SUBCOMPONENT PASSENGERS SHED AT BUS STOPS
GP SOUTH MAHESHPUR,  NIRVOYPUR,  NORTH PAHARPUR,  MANAIPATHAR,  BASPUKUR,  MONARCHAK,  NORTH MAHESHPUR,  KALIKRISHNA NAGAR,  NIDAYA,  BHABANIPUR,  JATRAPUR,  SOUTH PAHARPUR,  DHANPUR,  KATHALIA,