Geo Taged Work Details
WORK CODE W-87-13-208-3776 WORK NAME DIGITAL LITERACY TRAINING STATE TRIPURA
CLUSTER NIRBHOYPUR COMPONENT DIGITAL LITERACY SUBCOMPONENT DIGITAL TRAINING CENTER OR E BANKING LITERACY CENTRE OR KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE
GP SOUTH MAHESHPUR,  NIRVOYPUR,  NORTH PAHARPUR,  MANAIPATHAR,  BASPUKUR,  MONARCHAK,  NORTH MAHESHPUR,  KALIKRISHNA NAGAR,  NIDAYA,  BHABANIPUR,  JATRAPUR,  SOUTH PAHARPUR,  DHANPUR,  KATHALIA,