Sl.No State Name District Name Sub-District Block Name Cluster Name GP Name
1 UTTAR PRADESH VARANASI --- CHOLAPUR DHAURHARA AJAGARA
2 UTTAR PRADESH VARANASI --- CHOLAPUR DHAURHARA AJAV
3 UTTAR PRADESH VARANASI --- CHOLAPUR DHAURHARA BARTHARA KHURD
4 UTTAR PRADESH VARANASI --- CHOLAPUR DHAURHARA BELA
5 UTTAR PRADESH VARANASI --- CHOLAPUR DHAURHARA BHAGWAN PUR
6 UTTAR PRADESH VARANASI --- CHOLAPUR DHAURHARA DHAURHARA
7 UTTAR PRADESH VARANASI --- CHOLAPUR DHAURHARA DUDUA
8 UTTAR PRADESH VARANASI --- CHOLAPUR DHAURHARA GARTHAULI
9 UTTAR PRADESH VARANASI --- CHOLAPUR DHAURHARA PALKAHA
10 UTTAR PRADESH VARANASI --- CHOLAPUR DHAURHARA PIYARI
11 UTTAR PRADESH VARANASI --- CHOLAPUR DHAURHARA SHRIKANTHPUR
12 UTTAR PRADESH VARANASI --- CHOLAPUR DHAURHARA UGAPUR